miłość

Czym jest miłość w rodzinie. Na co powinienem zwrócić uwagę, aby osiągnąć harmonię?

Wszystkie stany pośrednie stanowią także przejawy miłości, są cenne i składają się na ludzkie doświadczenie. Pewne z nich zaspokajają potrze­by jednej osoby, inne  drugiej lub potrzeby tej samej osoby w różnych okresach. Powstaje to istotny problem etyki życia płciowego sprowadzający się do umiejętności samopoznania i wzajemnego porozumienia. Nie wolno akładać, że wasze wyobrażenia o miłości" byłyby stosowne czy możłiwe do przyjęcia dla innych; nie wolno też zakładać, że nie zmienią sią one niespodziewanie w was obojgu pod wpływem miłości; nie zawsze znamy dobrze samych siebie. Jeżeli decydujecie się na miłość, musicie podjąć to ryzyko, przy czym samo uprawianie razem seksu nie jest tu najważniejsze  chociaż owo doświadczenie bywa tak przełomowe, że nawet tradycja słusznie podkreśla jego znaczenie. 

Komunikacja z ciałami

Czasem dwoje ludzi zna się bardzo dobrze lub ma poczucie, że wszystko już omówili i niekiedy się nie mylą. Jeżeli jednak ich miłość zasługuje na takie miano, jest też otwarta na wszystko, co nieznane. Tradycja starała się zredukować liczbę nie­szczęść ustanawiając wszelkiego rodzaju zasady moralne, ale nie są one w stu procentach skuteczne. Nie pomagają również przy formułowaniu zalet różnego rodzaju związków. Romantyczny sentymentalizm skłonił całe pokole­nie do upatrywania w miłości" swoistego zrzeczenia się swoich praw na rzecz drugiej osoby. 

Niektórzy współcze­śni buntując się przeciw temu są, jak Casanovą, tak przywiązani do braku przywiązania, że nie potrafią zaakceptować podstawowej otwartości autentycznego związku międzyludzkiego. Skoro miłość płciowa bywa i jest  najwyższym ludzkim doświadczeniem, musi jej towarzyszyć pewne ryzyko. Stanowi ona źródło najwspanialszych i najgor­szych chwil. Pod tym względem przypomina wspinaczkę wysokogórską nadmiernie bojaźliwych ludzi omija cały jej smak; zrównoważeni i odważni podejmują ryzyko będące ceną radości, ale wystrzegają się ryzykanctwa. Ponadto w miłości narażasz nie tylko własną skórę. Powinienieś się w miarę możności upewnić, czy nie wykorzystujesz drugiej osoby lub czy nie wyrządzasz jej krzywdy nie bierze się na wspinaczkę nowicjusza po to, by porzucić go w połowie ściany, gdy zaczynają narastać trudności. 

Nakłonienie go przedtem do podpisania zgody nie jest żadnym rozwiązaniem. Aż nazbyt wiele argumen­tów przemawia za angielską, wiktoriańską zasadą nie-bycia chamem (człowiekiem pozbawionym wyższych uczuć i dżentelmeńskich zasad"). Chamów można znaleźć wśród przedstawicieli obu płci. Małżeństwo dwojga rywalizujących ze sobą akto-rów-reżyserów, z których każde pragnie usunąć drugiego w cień, nia ma nic wspólnego z miłością. Można nato­miast mówić o miłości w kontaktach między prostytutką a przypadkowym klientem, jeśli z niepojętych dla obojga powodów wyzwalają one prawdziwą czułość i autentyczny szacunek.

DMCA.com Protection Status