wytrysk przedwczesny

Przyczyny przedwczesnego wytrysku i rodzaje przedwczesnego wytrysku

Inaczej przedstawia się sytuacje, gdy wytrysk nastąpi w czasie pieszczot wstępnych. W takim przypadku trudno raczej mężczyźnie ukryć ten fakt i czuje się w oczach kobiety skompromitowany. Sytuacja wtedy zależy od postawy partnerki. Im większe rozczarowanie ujawnia kobieta, im większa była jej gotowość do podjęcia współżycia, tym większe jest zażenowanie ze strony mężczyzny. Bardzo dużo zależy tu również od tego, czy dany mężczyzna jest w stanie ponowić próbę kontaktu. Jeżeli mężczyzna jest młody lub dysponuje wysokim poziomem temperamentu, szybkim ponownym wzrostem podniecenia, możliwość powtórzenia próby następnego stosunku stwarza szansę "rehabilitacji" w oczach zarówno własnych jak i partnerki. Jeśli jednak zdolność powtórzenia współżycia jest u danego mężczyzny ograniczona na dłuższy czas (np. godziny i dłużej), to poczucie klęski jest bardzo bolesne i rzadko który mężczyzna łatwo godzi się z taką porażką.
W/g definicji wytrysk przedwczesny jest to niezdolność powstrzymania wytrysku przed wspólnym doznaniem przyjemności przez oboje partnerów. Trzeba uczciwie przyznać, że jest ona dalece niedoskonała. 

Lepiej tłumaczą to kryteria diagnostyczne:

 • wytrysk pojawia się wbrew woli mężczyzny, wcześniej niż tego pragnie, nie jest w stanie kontrolować odruchu wytrysku
 • wytrysk pojawia się przed stosunkiem, w trakcie wprowadzania członka do pochwy, po krótkim czasie trwania stosunku (najczęściej po kilku, kilkunastu ruchach frykcyjnych).

Nie należy rozpoznawać wytrysku w następujących przypadkach:

 • współżycie seksualne z nową partnerką
 • rzadkie kontakty seksualne
 • kontakt po dłuższej przerwie w życiu seksualnym
 • wytrysk w sytuacji braku intymnych warunków (np. lęk, że ktoś wejdzie itp.)

Warto  w tym miejscu zapoznać się z klasyfikacją wytrysku przedwczesnego. Otóż wyróżnia się kilka podziałów:

W zależności od fazy kontaktu seksualnego:

 • wytrysk zbyt przedwczesny - jeszcze przed grą wstępną
 • wytrysk przedwczesny - na początku gry miłosnej, przed stosunkiem
 • wytrysk zbyt wczesny-w momencie immisji członka, po kilku, kilkunastu ruchach frykcyjnych w pochwie

W zależności od biografii seksualnej

 • pierwotne-występujące od inicjacji seksualnej
 • wtórne-po okresie udanego współżycia seksualnego

W zależności od poziomu intensywności

 • epizodyczne-przeważa udane współżycie seksualne
 • sytuacyjne-pojawiające się wyłącznie w określonych sytuacjach
 • uogólnione-pojawiające się we wszystkich sytuacjach

W zależności od osoby partnerki

 • niezależne od partnerki
 • zależne od partnerki

 Wytryski przedwczesne należą do najczęściej spotykanych zaburzeń seksualnych u mężczyzn, niezależnie od wieku. W Polsce 2% populacji mężczyzn ma wytryski zbyt przedwczesne, 7% przedwczesne, a 30% zbyt wczesne. Z badań międzynarodowych wynika, że w populacji powyżej 40 roku życia, tego typu problemy ujawnia 20,5% mężczyzn z Europy Północnej, 21% z Europy Południowej, 28% Azji Południowej, 29% z Meksyku i Brazylii.
 Chciałabym zaznaczyć, że część mężczyzn rozpoznaje u siebie  wytrysk przedwczesny na podstawie braku osiągania przez partnerkę orgazmu w trakcie stosunku pochwowego. To kryterium jest błędne w przypadku, kiedy kobieta nie jest zdolna do osiągania orgazmu w trakcie stosunku pochwowego, ma nadmiernie wydłużoną reaktywność seksualną, lub ma przedwczesny orgazm.

DMCA.com Protection Status