przeczulica narządów płciowych

Co powoduje hiperplazję narządów płciowych u mężczyzn?

W wielu wypadkach przyczy­ną wspomnianych dolegliwości bywają różnorodne choroby, np. grzybice, stany zapalne, małe urazy, zaburzenia neurolo­giczne, naczyniowe (np. w przebiegu cukrzycy). Do przeczulicy może również prowadzić zbyt intensywne współżycie seksualne, kie­dy sfery erogenne zlokalizowane w okolicach narządów płciowych są nadwrażliwe na bodźce dotykowe. W takich wypadkach po pew­nej przerwie we współżyciu dolegliwości mijają.

Jeśli rozpozna się przyczyny somatyczne przeczulicy lub takie, które wiążą się ze współżyciem seksualnym, leczenie daje dobre rezultaty. Inaczej wygląda problem, gdy lekarze różnych specjal­ności wykluczają tło somatyczne i podejrzewają nerwicę. Dla pacjenta tego typu rozpoznanie wydaje się dziwne. Najczęściej nerwica do­tyczy przecież ogólnego stanu psychiki; niektórzy słyszeli o tzw. nerwicy serca, żołądka, ale "nerwica narządów płciowych" bez zaburzeń sprawności seksualnej? Czy to możliwe?

Nerwica narządów płciowych

Jeżeli nie ma wątpliwości, iż przeczulica narządów płciowych ma charakter nerwicowy, oznacza to, że pacjent choruje na nerwicę, a przeczulica jest jednym z jej objawów. Można oczywiście zastana­wiać się nad tym, dlaczego u jednego pacjenta z nerwicą objawy dotyczą czynności serca, u innego - pracy jelit, a u jeszcze innego narządów płciowych. Wiadomo, że "wybór narządu" nie jest przy­padkowy i ujawnia podświadome mechanizmy. Bóle głowy mogą np. wyrażać niemożność rozwiązania problemu, bóle żołądka mogą być wyrazem tłumienia uczuć. W przypadku narządów płciowych może się np. kryć podświadomy protest wobec partnera, niechęć do współżycia seksualnego, lęk przed stosunkiem, ocenę siebie w roli partnera itp.

Bardzo często przeczulica narządów płciowych rozwija się w wy­niku błędów w sztuce kochania lub braku właściwej. Jeżeli np. partner zbyt długo i zbyt silnie drażni łechtaczkę, a jego partnerka wstydzi się przyznać, że nie odczuwa już przyjemności. lecz ból, to przeczulica łechtaczki jest zrozumiałym następstwem ta­kiego pobudzania. Inny przykład: jeżeli mężczyzna szybko dąży do stosunku, a pochwa jest wąska i niedostatecznie zwilżona, to drażnie­nie żołędzi członka może wyzwolić przeczulicę. Kiedy tego typu od­czucie pojawi się w następnym kontakcie, wówczas może to pro­wadzić do sytuacyjnego kojarzenia i utrwalenia doznania.

Przeczulica narządów płciowych może również powstać w wyniku zmiany typu stymulacji seksualnej. Jeżeli np. po dłuższym masturbowaniu się powstało przyzwyczajenie do określonej siły bodźców dotykowych, to w momencie podjęcia współżycia z partnerem zakres otrzymanych od niego bodźców, jakkolwiek zgodny z kanonami może wyzwalać przeczulicę.

Leczenie tej dolegliwości zależy od odkrycia jej przyczyn. Może zatem obejmować leczenie choroby podstawowej (np. cukrzycy, podrażnienia korzeni nerwowych itd.), psychoterapię pacjenta lub obojga partnerów. W wielu przypadkach bardzo pomaga doraźne stosowanie różnych maści o działaniu miejscowo znieczulającym. Sam fakt braku odczuwania nadwrażliwości na dotyk może przynieść dużą ulgę i umożliwić współżycie.

DMCA.com Protection Status