zdrowie seksualne rodziny

Jak zaburzenia erekcji wpływają na relacje między partnerami

Problemy tego typu mają negatywny wpływ zarówno na zadowolenie z życia, jak i relacje partnerskie. Biorąc pod uwagę fakt, że zaburzenia seksualne dotykają coraz wyższy odsetek populacji, należy traktować je jako problem o wymiarze społecznym.

Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest ogólne starzenie się społeczeństwa, Chociaż zaburzenia seksualne nasilają się z wiekiem, dotykają również ludzi młodych. Nie bez znaczenia jest tutaj coraz powszechniejszy stres oraz duże tempo życia, które są przyczyną problemów natury fizycznej i psychicznej u coraz młodszych osób.

O problemach ze sferą seksualną, a zwłaszcza dolegliwościach dokuczających kobietom, wciąż jednak niewiele się mówi. Mało kto zdaje sobie sprawę, jak dużej grupy społecznej dotyczą. Niemieckie badania wykazują na przykład, że co trzeci mężczyzna pomiędzy 40 a 70 rokiem życia cierpi na problemy związane z erekcją.75% kobiet z klasy średniej uskarża się na obniżenie libido i problemy z osiągnięciem orgazmu. Inne badania wykazują, że problemy związane z życiem seksualnym ma blisko 50% kobiet. Należy jednak pamiętać, że skalę problemu trudno określić precyzyjnie ze względu na intymność tematu oraz trudności z jednolitym rozumieniem kryteriów (szczególnie w przypadku kobiet).

Najczęstsze zaburzenia

Zaburzenia seksualne obejmują osłabienie potrzeb seksualnych, niemożność przeżywania orgazmu oraz zakłócenia w odbywaniu stosunku.

Do najczęstszych zaburzeń na tle seksualnym u mężczyzn zalicza się:

 • osłabienie/zanik libido
 • niemożność osiągnięcia wzwodu
 • przedwczesny wytrysk

Dwa pierwsze występują częściej u mężczyzn dojrzałych, na ostatnie uskarżają się przede wszystkim ludzie młodzi.

Do najczęstszych zaburzeń u kobiet należą natomiast:

 • osłabienie/zanik libido
 • suchość pochwy
 • bolesne stosunki (dyspareunia), w tym również pochwica, która całkowicie uniemożliwia stosunek,
 • anorgazmia czyli niemożność osiągnięcia orgazmu

Przyczyny

Zaburzenia seksualne mogą być spowodowane przez szereg czynników o podłożu zarówno fizycznym, jak i psychicznym.

Zaburzenia sfery seksualnej mogą być pochodną m.in.:

 • Chorób neurologicznych
 • Dysfunkcji metabolicznych (m.in. cukrzyca)
 • Nadciśnienia
 • Zaburzeń krążenia
 • Zaburzeń hormonalnych
 • Nadużywania alkoholu i papierosów
 • Przyjmowania leków obniżających ciśnienie, uspokajających i antydepresyjnych
 • Do powstania zaburzeń często przyczyniają się stres i zmęczenie, a także problemy w relacjach partnerskich i inne natury emocjonalnej, między innymi kompleks niższości, nadmierne nastawienie na sukces, znudzenie obecnym życiem seksualnym, nadpobudliwość, fobie czy depresja.

Obecnie uważa się, że większość problemów z aktywnością seksualną ma podłoże organiczne. Proporcja ta ma jednak duży związek z wiekiem - u osób młodych przeważają czynniki emocjonalne, chociaż nie brakuje też wpływu wad wrodzonych i przebytych chorób; u osób dojrzałych natomiast zdecydowana większość problemów jest pochodną chorób, przyjmowanych leków lub przebytych operacji.

Warto wiedzieć, że zaburzenia seksualne pojawiają się epizodycznie u zdecydowanej większości populacji począwszy od inicjacji seksualnej aż do początku okresu przekwitania. Tego rodzaju epizody wynikają głównie ze zmęczenia, złego nastroju, rozdrażnienia spowodowanego sytuacjami życiowymi bądź osłabienia organizmu na skutek choroby, zażywania leków bądź nadmiernej ilości alkoholu. Zaburzenia epizodyczne są stanem przejściowym. W sytuacjach kiedy osoba, u której wystąpiły takie zaburzenia reaguje poczuciem zagrożenia, lękiem i upokorzeniem może dojść do przerodzenia się stanów epizodycznych w trwałe zaburzenia.

DMCA.com Protection Status